คาราวานรถ “ถังวนถุง” “โครงการมือวิเศษ x วน”

นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่ม PPP Plastics กล่าวว่า “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2563 กลุ่ม PPP Plastics นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) รวมทั้งพันธมิตรองค์กรภาคเอกชนกว่า 30 องค์กร นำโดย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด บริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิวิคท์ ประเทศไทย จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด 


ได้ร่วมกันดำเนิน ”โครงการมือวิเศษ x วน” โดยได้ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการรีไซเคิลและผู้ประกอบการห้างร้านและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อีกกว่า 10 องค์กร ได้แก่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไร่ขิงรีไซเคิล จำกัด บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์ พลาสติกไทย จำกัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เทสโก้โลตัส และ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก อาทิ ถุงชอปปิง ถุงหูหิ้วพลาสติก ห่อผ้าอ้อม ฟิล์มพลาสติกหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มกันกระแทกพลาสติกที่มากับสินค้าส่งถึงบ้าน เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิง และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

“นอกจากนี้ ถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกสะอาดที่ประชาชนนำมาบริจาคให้กับ “โครงการมือวิเศษ x วน” ณ จุด “ถังวนถุง” มีมูลค่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยโครงการฯ จะมอบให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทะเลต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปอีกด้วย” นายภราดรกล่าวเพิ่มเติม

“โครงการมือวิเศษ x วน” สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในด้านการจัดการขยะพลาสติกและการส่งเสริมการนำพลาสติกใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ ตาม roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy ดังนั้น โครงการฯ จึงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกับกระทรวงฯ ในโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย


“ถังวนถุง” จะเริ่มทำการติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ กว่า 300 จุด ภายในเดือนมิถุนายน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ เทสโก้โลตัส และปั้มน้ำมันบางจาก เป็นต้น

ทั้งนี้ “โครงการมือวิเศษ x วน” ยังได้จัดทำ MV เพลง “มือวิเศษ” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเริ่มง่ายๆ จากถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกก่อน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชม MV เพลง “มือวิเศษ” และข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ช่องทาง YouTube และ Facebook Page ชื่อ “มือวิเศษ” และสามารถกด Like กด Share กด Subscribe เพื่อร่วมแสดงพลังกันในวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการนี้จะสำเร็จได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่ได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากมือเราทุกคน


Think of Recycled Plastics
Think of Union J. Plus (Thailand) Co., Ltd
“ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกทุกชนิดคะ”

บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
Union J. Plus (THAILAND) Co.,Ltd
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE, LDPE, PP, PET, HIPS และ ABS
จำหน่ายเม็ดพลาสติกเกรด A จาก ExxonMobil, LOTTE Chemical ประเภท HDPE, LLDPE, LDPE และ PP