Highlight

คาราวานรถ “ถังวนถุง” “โครงการมือวิเศษ x วน”

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้ผนึกกำลังกับ โครงการ “วน” (Won Project)

รายละเอียด »